เทคโนโลยีและบริการ
หน้าแรก    /    เทคโนโลยีและบริการ    /    Blockchain    /    Blockchain Benefits
Technology & Services
BLOCKCHAIN
Blockchain Benefits
Blockchain เป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่สร้างผลกระทบต่อธุรกิจในรอบทศวรรษที่ผ่านมา ในอุตสาหกรรมการเงินได้กล่าวถึง Blockchain อย่างแพร่หลายว่าจะสร้างผลกระทบและเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมอย่างใหญ่หลวง Blockchain มีชื่อเสียงมาจากการเป็นรากฐานของระบบสกุลเงินดิจิทัล Bitcoin ซึ่งหลายๆองค์กรเชื่อว่า Blockchain มีศักยภาพมากกว่าแค่การโอนเงินทั่วไป และ Blockchain สามารถนำมาใช้ในการทำธุรกรรมที่ซับซ้อนได้ ไม่ใช่แค่จำนวนตัวเลข แต่ยังรวมถึง กระบวนการ การทำงาน ซึ่งสามารถที่จะเปลี่ยน เอกสารสัญญาที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้ด้วยตัวเอง ให้เป็น "Smart Contract” ที่สามารถทำงานตามเงื่อนไขของสัญญาได้อัตโนมัติ

แม้ว่าในปัจจุบัน Blockchain ในประเทศไทยยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่ KBTGเชื่อว่า Blockchain มีศักยภาพมากพอที่จะสร้างการเปลื่ยนแปลงเหมือนที่อินเทอร์เน็ตเคยทำมาก่อน ดังนั้นเพื่อที่จะเร่งการประยุกต์ใช้ Blockchain KBTG ได้สร้างทีมวิจัยและพัฒนาที่ศึกษาเทคโนโลยีนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการประยุกต์ใช้เกี่ยวข้องการเงิน เช่น การโอนเงินระหว่างประเทศ ,e-KYC,การยืนยันตัวตนและเอกสารทางการเงินในรูปแบบดิจิทัล