เทคโนโลยีและบริการ
หน้าแรก    /    เทคโนโลยีและบริการ    /    Blockchain    /    OriginCert : Trust Platform Towards Decentralized Future
Technology & Services
BLOCKCHAIN
OriginCert : Trust Platform Towards Decentralized Future
โดยคุณเชษฐพันธุ์ ศิริดานุภัทร, Senior Visionary Architect-KBTG

Blockchain เกิดขึ้นมาได้อย่างไรและเกิดขึ้นมาทำไม
ในปัจจุบันการทำธุรกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการโอนเงิน การซื้อขายที่ดิน หรือการซื้อขายหุ้น แม้กระทั่งการค้ำประกัน เราจะต้องมีตัวกลาง เช่นธนาคาร กรมที่ดิน หรือบริษัทหลักทรัพย์ เป็นผู้จัดการและตรวจสอบความถูกต้อง เลยมีคำถามว่าทำไมเราจะต้องอาศัยตัวกลาง มีวิธีการไหนที่จะสามารถทำให้การทำธุรกรรมระหว่างฝ่ายต่างๆ มีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับทุกฝ่ายได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลาง

หลักการหนึ่งของ Blockchain คือเมื่อมีการทำธุรกรรม แทนที่จะต้องให้ตัวกลางเป็นคนจัดการและตรวจสอบ ทำไมเราไม่ให้ทุกคนในระบบเป็นผู้ตรวจสอบแทน ซึ่งวิธีการนี้ในคอมพิวเตอร์ก็มีอัลกอริทึม (กระบวนการแก้ปัญหา) หลายวิธี เมื่อมีธุรกรรมเกิดขึ้นและทุกคนในระบบได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็จะได้ชุดข้อมูล (block) มาชุดหนึ่งที่จะถูกนำไปเชื่อมต่อ (chain) กับชุดข้อมูลก่อนหน้านั้น และนี่คือที่มาของคำว่า Blockchain ชุดข้อมูลทั้งหมดที่ถูกกระจายไปให้ทุกคนรับรู้เรียกว่า ledger เพื่อให้ทุกคนเห็นข้อมูลชุดเดียวกัน ข้อมูลใน block จะถูกคำนวณค่า hash ซึ่งจะถูกนำไปผูกต่อกับ block ถัดไป ดังนั้นสมมติว่ามีผู้พยายามแก้ไขข้อมูลใน block ใด block หนึ่งด้วยวิธีการใดก็ตาม ก็จะทำให้ค่า hash ของ block นั้นเปลี่ยนไป และเมื่อคนนั้นทำธุรกรรมแล้วต้องการส่งข้อมูลให้ทุกคนรับรู้ก็จะถูกคนในเครือข่ายตรวจพบว่ามีการปลอมแปลงและจะไม่ยอมรับธุรกรรมนั้น

จุดเด่นของ Blockchain

  1. ความมีประสิทธิภาพ เนื่องจากทุกคนในเครือข่ายจะเห็นข้อมูลชุดเดียวกัน จึงช่วยลดความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บและการบริหารชุดข้อมูลนั้นๆ
  2. ความโปร่งใส ตรวจสอบความถูกต้องของการทำธุรกรรมได้
  3. ความถาวรของข้อมูล เมื่อธุรกรรมถูกตรวจสอบความถูกต้องและผูกเข้ากับชุดข้อมูลก่อนหน้านั้นแล้ว จะถูกบันทึกอย่างถาวรและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้อีก

KBTG ได้นำจุดเด่นของ Blockchain โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความถาวรของข้อมูล ปลอมแปลงแก้ไขไม่ได้ มาพัฒนาเป็นโซลูชั่น OriginCert ซึ่งมาจาก Original Certified ซึ่งเป็นการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลหรือเรียกว่าเป็นการรับรองสำเนาถูกต้องนั่นเอง เราได้พัฒนา OriginCert API (Application Program Interface) ขึ้นครอบ Blockchain เพื่อลดความซับซ้อนและอำนวยความสะดวกในการพัฒนาระบบงานของพาร์ทเนอร์ที่จะมาเชื่อมต่อกับระบบนี้  วิสัยทัศน์ของ KBTG ในการพัฒนา OriginCert ก็เพื่อที่จะให้เป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้สำหรับสังคมที่ไร้กระดาษ (Trust Platform for Paperless Society)

KBTG ได้นำ OriginCert มาประยุกต์ใช้ในระบบการบริหารจัดการหนังสือค้ำประกัน (e-LG: Letter of Guarantee)

บริษัท IBM ได้ทำวิจัยสำรวจสถาบันการเงินกว่า 200 แห่งใน 16 ประเทศ พบว่าในปี 2016 ธนาคารส่วนใหญ่ได้ให้ความสนใจและมีการพัฒนาระบบงานที่ใช้เทคโนโลยี Blockchain และในปี 2017 นี้คาดว่าอย่างน้อย 15% ของธนาคารที่สำรวจจะมีระบบงานที่ใช้เทคโนโลยี Blockchain ให้บริการอย่างจริงจัง

รับชม VDO บันทึกการบรรยายได้ที่:
https://youtu.be/DPv13ceFFN0?list=PLO1nSjsWYy52eJ8GULsnwON8dZ3KLgrYL

ติดตามสาระดีๆจาก KBTG ได้จากช่องทางต่างๆ
www.kbtg.tech, Facebook "KBTG Live", KBTG Channel บน Youtube

เรียบเรียงจากการบรรยายของคุณเชษฐพันธุ์  ศิริดานุภัทร, Senior Visionary Architect - KBTG งาน Comnovation Season 2, Episode2 ณ K-Stadium, 21 กุมภาพันธ์ 2560