เทคโนโลยีและบริการ
หน้าแรก    /    เทคโนโลยีและบริการ    /    INTERNET OF THINGS    /    เทคโนโลยี Internet of Things ช่วยทำให้ธนาคารในที่พักอาศัยเป็นจริง
Technology & Services
INTERNET OF THINGS
เทคโนโลยี Internet of Things ช่วยทำให้ธนาคารในที่พักอาศัยเป็นจริง
โดยพนม ศลิษฏ์อรรถกร, Senior Visionary Architect – KBTG

เมื่อปี 1994 Bill Gate (ผู้ก่อตั้ง Microsoft) เคยกล่าวไว้ว่า “การทำธุรกรรมทางการเงินป็นเรื่องจำเป็น แต่ไม่จำเป็นต้องมาจากธนาคารเสมอไป” จนปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี Mobile และ Internet of Things ทำให้เราสามารถทำธุรกรรมทางการเงินจากที่ใดก็ได้โดยไม่ต้องมาที่สาขาของธนาคาร แนวโน้มดังกล่าวเห็นได้จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางโมบายและอินเตอร์เน็ต ในขณะที่ปริมาณธุรกรรมทางการเงินผ่านสาขาของธนาคารมีทิศทางลดลงทำให้มีการลดจำนวนสาขาอย่างต่อเนื่อง

Ref.1: Use of Mobile Banking and Internet Banking http://www2.bot.or.th/statistics/ReportPage.aspx?reportID=688&language=eng

Ref.2: Number of All Branches of Commercial Banks
http://www2.bot.or.th/statistics/ReportPage.aspx?reportID=802&language=eng   

KBTG ในฐานะผู้นำเทคโนโลยีทางการเงิน ได้นำเทคโนโลยีเหล่านี้มาประยุกต์เพื่อให้ลูกค้าของธนาคารได้สัมผัสกับประสบการณ์ธนาคารในที่พักอาศัย

การเปิดบัญชีธนาคารโดยไม่ต้องมาที่สาขา
เดิมทีการเปิดบัญชีธนาคาร เจ้าของบัญชีจะต้องไปแสดงตนที่สาขาด้วยตัวเองเพื่อยืนยันตัวตนและลงลายมือชื่อ แต่ในอนาคตด้วยระบบ e-KYC (Know Your Customer) ลูกค้าสามารถที่จะส่งสำเนาบัตรประชาชน หลักฐานแสดงที่อยู่ปัจจุบัน และข้อมูลแสดงตัวตนเช่น ลายนิ้วมือ ภาพสแกนม่านตา หรือวิดีโอคลิปแสดงตัวตน พร้อมกับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อขอเปิดบัญชีธนาคารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และเมื่อธนาคารได้รับข้อมูลดังกล่าวแล้ว ก็จะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารจากหน่วยงานที่ออกเอกสารดังกล่าว เช่น กรมการปกครองผ่านเครือข่ายออนไลน์ และตรวจเช็ค blacklist จากฐานข้อมูลป้องกันการฟอกเงิน ก่อนที่จะอนุมัติการเปิดบัญชีให้กับลูกค้าต่อไป

การทำธุรกรรมทางการเงินผ่านเสียงพูด
ในอนาคตอันใกล้การสั่งการผ่านเสียงพูดจะได้รับความนิยม ไม่เฉพาะเจาะจงแต่การสั่งการผ่านสมาร์ทโฟน เช่น ฟังก์ชั่น Siri ใน iPhone หรือ Google Assistant แต่จะครอบคลุมไปถึงการสั่งการผ่านอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านอัจฉริยะ เช่น Google Home, Amazon Echo, ตู้เย็นอัจฉริยะ Samsung และรถยนต์อัจฉริยะที่สามารถรับรู้และเข้าใจเสียงพูดไมโครโฟนใน Google Home และ Amazon Echo สามารถรับรู้เสียงพูดได้รอบทิศทาง แล้วแปลงเป็นภาษา (ผ่านเครื่อง speech to text) ที่เครื่องสามารถเข้าใจและประมวลผลได้โดยอาศัยปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent) ก่อนจะถูกส่งผ่าน API (Application Program Interface) ซึ่งจะเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันที่ต้องการ หลังจากประมวลผลได้ข้อมูลแล้ว ก็จะส่งกลับมาแล้วแปลงเป็นภาษาพูด (ผ่านเครื่อง text to speech) ยกตัวอย่าง เช่นลูกค้าสามารถพูดกับ Google Home เพื่อสอบถามยอดคงเหลือในบัญชีบัตรเครดิตและสั่งชำระค่าสินค้าหรือบริการที่ต้องการ หรือลูกค้าสามารถพูดกับผู้ช่วยอัจฉริยะในรถยนต์เพื่อให้เติมเงินในบัตรทางด่วน เป็นต้น

KBTG มีพันธกิจที่จะมอบประสบการณ์ Digital Banking ที่ทันสมัยเพื่อธนาคารอันไร้ขีดจำกัดแห่งอนาคต

รับชม VDO ได้ที่ : 
https://youtu.be/dPu2WcwHsTA

ติดตามสาระดีๆจาก KBTG ได้จากช่องทางต่างๆ
www.kbtg.tech, Facebook "KBTG Live", KBTG Channel บน Youtube