เทคโนโลยีและบริการ
หน้าแรก    /    เทคโนโลยีและบริการ    /    INTERNET OF THINGS    /    INTERNET OF THINGS
Technology & Services
INTERNET OF THINGS
INTERNET OF THINGS
การบริการทางการเงินไม่ได้มีแค่การรับฝากเงิน กู้เงิน หรือลงทุน KBTG ริเริ่มที่จะสร้างสรรค์ประสบการณ์ทางการเงินในรูปแบบใหม่ๆผ่านIOT เช่น อุปกรณ์บ้านอัจฉริยะ อุปกรณ์สวมใส่ รถยนต์ หรือร้านค้าอัจฉริยะ ในส่วนของ
  • IoT สำหรับการชำระเงิน
  • การบริการสุขภาพและการจัดการความมั่งคั่ง
  • การเพิ่มประสิทธิภาพรถขนส่งและการจัดการสินค้าคงคลังแบบทันที
  • การตลาดในพื้นที่ใกล้เคียง