เทคโนโลยีและบริการ
หน้าแรก    /    เทคโนโลยีและบริการ    /    Mobile Applications    /    K-Mobile Banking PLUS: บริการธนาคารบนมือถือ
Technology & Services
MOBILE APPLICATIONS
K-Mobile Banking PLUS: บริการธนาคารบนมือถือ

K-Mobile Banking Plus พัฒนาและสนับสนุนโดย KBTG มีพัฒนาการที่จะเพิ่มบริการใหม่ๆ เพื่อมุ่งสู่แพลตฟอร์มดิจิตัลแบงค์กิ้งอย่างเต็มรูปแบบ และเพื่อคงความเป็นผู้นำในธุรกิจภายใต้สโลแกน “ดิจิตัลไลฟ์สไตล์แบงค์กิ้ง” ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ถูกพัฒนาเพื่อตอบสนอง การออม การลงทุน และการทำธุรกรรม ตามความต้องการในแต่ละช่วงของชีวิต

นอกเหนือจากบริการทางการเงินพื้นฐาน เช่น การโอนเงิน การชำระค่าสินค้าและบริการ การสอบถามยอด ฯลฯ K-Mobile Banking Plus ขอแนะนำบริการและฟีเจอร์เพิ่มเติมดังนี้

   1. Pay PLUS เป็นนวัตกรรมใหม่ในการโอนเงินหรือชำระค่าสินค้าและบริการโดยเพียงระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้รับโอนที่ใช้ K-Mobile Banking PLUS ที่แสดงความจำนงไว้ เมื่อธุรกรรมสำเร็จผู้โอนก็จะได้รับใบแจ้งหรือตั๋วตอบรับทันที
   2. Reward PLUS เป็นรอยัลตี้โปรแกรมบนดิจิตัลแบงค์กิ้งแรกในประเทศไทย ที่เสนอสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับลูกค้าผู้ใช้ K-Mobile Banking PLUS ตลอดทั้งปี
​​   3. Cross Boarder Solution เป็นบริการโอนเงินไปยังประเทศกัมพูชาผ่าน K-Mobile Banking PLUS ไป WING (สถาบันการเงินที่ให้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศกัมพูชา) โดยที่ผู้รับจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชี WING ทันที นับเป็นบริการที่ตอกย้ำกลยุทธ์ของธนาคารกสิกรไทยที่จะเป็นผู้นำในภูมิภาค ASEAN

บริการ K-Mobile Banking PLUS ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างมาก ตั้งแต่การออกแบบจนถึงการใช้งาน โดยมีระบบตรวจสอบป้องกันถึง 3 ชั้น (Triple-lock security system) นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ใช้ K-Mobile Banking PLUS จำเป็นต้องใช้งานในสภาวะที่ไม่ปลอดภัยเต็มร้อย เช่นผ่าน Wifi ระบบจะอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถใช้ได้บางบริการเฉพาะที่ได้ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของการใช้งาน

เพื่อธำรงไว้ซึ่งความเป็นผู้นำดิจิตัลแบงค์กิ้งในภูมิภาค ASEAN ธนาคารกสิกรไทยและ KBTG จะยังคงพัฒนาและปรับปรุงการบริหารโครงการอย่างต่อเนื่องโดยใช้กระบวนการพัฒนาแบบ Agile และการประชุมแบบ SCRUM เพื่อที่จะเร่งรัดการพัฒนาโครงการให้รวดเร็ว ทีมพัฒนาระบบงานมุ่งมั่นที่จะแนะนำบริการหรือฟีเจอร์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการอย่างสม่ำเสมอทุกๆเดือน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้ได้ใช้บริการใหม่ๆ รวดเร็วขึ้นและยังคงคุณภาพมาตรฐานในระดับสากลตลอดไป