เทคโนโลยีและบริการ
หน้าแรก    /    เทคโนโลยีและบริการ    /    Machine Learning    /    Enterprise Data Hub Unified Data-Driven Platform for Sustainable Strategy
Technology & Services
MACHINE LEARNING
Enterprise Data Hub Unified Data-Driven Platform for Sustainable Strategy
ในยุคของเศรษฐกิจดิจิทัล ข้อมูลถือเป็นสิ่งที่มีค่ามากจนมีคำกล่าวว่า “ข้อมูลคือสินทรัพย์” หรือ “ข้อมูลคือน้ำมันใหม” (Data is the new oil) เป็นต้น แต่ที่ KBTG เราไม่เห็นด้วยกับคำกล่าวนี้ เราเชื่อว่าข้อมูลจะต้องถูกคัดกรอง วิเคราะห์อย่างเหมาะสมถึงจะก่อก่อให้เกิดคุณค่าที่แท้จริง ไม่ว่าคำกล่าวเปรียบเทียบข้อมูลกับสิ่งใดก็ตาม เราคำนึงถึงว่าข้อมูลจะก่อให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริงอย่างไร

ความสำคัญในการจัดการข้อมูลเริ่มจากการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ ทั้งที่มีรูปแบบที่แน่นอนและข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว หลังจากนั้นการคาดการณ์ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือพยากรณ์สิ่งที่ลูกค้าต้องการจากข้อมูลที่มีอยู่เป็นสิ่งที่สำคัญ ปัจจุบันเทคโนโลยีสำหรับจัดการ Big Data เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ หลายหน่วยงานเริ่มมองหาเครื่องมือในการจัดการ Big Data บางหน่วยงานก็ได้จัดซื้อหรือใช้งานเครื่องมือเหล่านี้อยู่ ที่ KBTG เราก้าวหน้าไปอีกขั้น เราได้มีการใช้เทคโนโลยีสำหรับจัดการ Big Data มาปีกว่าแล้ว ยิ่งไปกว่านั้นปัจจุบันลูกค้าที่ใช้งาน K-Mobile Banking PLUS บางบริการก็ใช้งานอยู่บนแพลตฟอร์ม Big Data โดยไม่รู้ตัว

KBTG ได้สร้างสรรค์การใช้ประโยชน์จาก Big Data เพื่อคงความเป็นผู้นำในการแปลงเทคโนโลยีให้เกิดขึ้นจริง