เทคโนโลยีและบริการ
หน้าแรก    /    เทคโนโลยีและบริการ    /    Machine Learning    /    Leverage Customer Experience by Utilizing Data Analytics
Technology & Services
MACHINE LEARNING
Leverage Customer Experience by Utilizing Data Analytics
โดยตุลย์ โรจน์เสรี, Senior Enterprise Architect - KBTG

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพยากรณ์ (Predictive Analytics) หรือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงทัศนคติ (Sentiment Analysis) หรือการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) ล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงการให้บริการลูกค้าเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดี การที่จะบรรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวเราสามารถทำได้หลายวิธี นักพัฒนาระบบสามารถทำได้โดยการแปลงข้อมูลดิบที่มีให้เป็นข้อสนเทศที่นำไปใช้ได้

ปัจจุบันมีเทคโนโลยี Open Source มากมายที่เราสามารถนำไปใช้ในการสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น รายการเดินบัญชี (Statement) หรือใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น เราสามารถเรียกดูเอกสารเหล่านี้ด้วยตัวเองผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Mobile Banking หรือ Call Center หรือจากสาขาได้ทันที

จากมุมมองของลูกค้า การที่ลูกค้าสามารถเรียกดูหรือขอเอกสารดังกล่าวโดยทันทีเมื่อต้องการจากที่ใดก็ได้ ทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายเมื่อเทียบกับวิธีการเดิมที่ลูกค้าต้องมาที่สาขา เพื่อกรอกฟอร์มขอเอกสารที่ต้องการแล้วถึงจะมารับเอกสารดังกล่าวได้ในภายหลัง

จากมุมมองด้านเทคโนโลยี เราสามารถประยุกต์ใช้ Open Source ได้อย่างมีประสิทธิภาพในราคาที่ไม่แพง เพียงแต่เลือกฟังก์ชันที่ต้องการ เลือก Open Source ที่ตอบสนองฟังก์ชันดังกล่าวมารวมกัน แล้วทดสอบซึ่งใช้เวลารวมไม่กี่สัปดาห์ นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่สามารถนำไปใช้ในการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า โดยไม่ต้องใช้งบประมาณหรือทรัพยากรบุคคลที่มากมาย

ติดตามสาระดีๆจาก KBTG ได้จากช่องทางต่างๆ
www.kbtg.tech, Facebook "KBTG Live", KBTG Channel บน Youtube