เทคโนโลยีและบริการ
Technology & Services
MOBILE APPLICATIONS
KPAY ใช้จ่ายทุกร้านค้า ทุกสถานที่ ทุกเวลา
แพลตฟอร์มสำหรับรองรับกระเป๋าเงินดิจิทัลโดย KBTG เพื่อส่งเสริมให้เกิดสังคมที่ไม่ต้องใช้เงินสดในการใช้จ่าย

KPay เป็นโปรเจคที่กำลังมีการพัฒนาใน KBTG เพื่อที่จะนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปยังสังคมที่ลดหรือยกเลิกการใช้เงินสดในการใช้จ่าย (Cashless Society) โดยจะหันมาใช้เงินดิจิทัลในการใช้จ่าย ซื้อสินค้า หรือการโอนเงินให้เพื่อน แทนที่จะใช้เงินสด

การเปลี่ยนไปใช้เงินดิจิทัลจะทำให้การทำธุรกรรมทางการเงินมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยหลังจากที่ได้มีการเปลี่ยนจากเงินสดไปเป็นเงินดิจิทัลผ่านทางช่องทางต่างๆ แล้ว การใช้เงินดิจิทัลที่อยู่ในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้า หรือการโอนเงินก็สามารถทำได้จากแอพพลิเคชั่นที่อยู่บนโทรศัพท์มือถือ

การใช้จ่ายเงินผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์จะทำให้สามารถเก็บข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการทำธุรกรรม ก่อให้เกิดฐานข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ในการสร้างรายงานการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้

ระบบ KPay ถูกสร้างให้เป็นแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ ทั้งสำหรับส่วนที่เป็นกระเป๋าเงินของลูกค้าและกระเป๋าเงินของร้านค้า การเปิดกระเป๋าเงินสามารถทำได้โดยดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นบนมือถือแล้วลงทะเบียน โดยระบบ KPay สามารถหาร้านค้าได้โดยใช้เทคโนโลยี bluetooth หรือคลื่นเสียง (Ultrasonic) หลังจากที่มีการจ่ายเงิน ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือน (Notification) ไปยังทั้งลูกค้าและร้านค้า เพื่อยืนยันการทำธุรกรรม

ระบบ KPay ถูกสร้างเพื่อให้รองรับการปริมาณผู้ใช้งานจำนวนมาก โดยระบบถูกสร้างจากเทคโนโลยีที่เป็น open-source เพื่อให้สามารถขยายระบบเพื่อรองรับผู้ใช้งานที่มากขึ้นได้ โดยระบบฐานข้อมูลของ KPay ก็ได้มีการนำเทคโนโลยีฐานข้อมูลของระบบธนาคารหลัก (Core Bank) เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบ (Scalability)

ระบบ KPay ยังมีการสร้างให้มีความยืดหยุ่นในการรองรับการเชื่อมต่อจากระบบภายนอกธนาคาร โดย KBTG ตั้งเป้าที่จะเปิดให้พาร์ทเนอร์ที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ หรือมีระบบที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพด้วยฟังก์ชันกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ มาต่อเชื่อมเพื่อใช้งาน ได้

ในปัจจุบันระบบ KPay ได้มีการทดลองใช้งานในห้องอาหารในอาคาร KBTG แจ้งวัฒนะ และห้องอาหารธนาคารกสิกรสำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ