เทคโนโลยีและบริการ
Technology & Services
MOBILE APPLICATIONS
Application name
K-Mobile Banking PLUS
จากบางส่วนของงานสัมมนา Intania Leadership Network 2017: FinTech & Blockchain - How Machine Serves The Future of Banking
Application name
KPay
แพลตฟอร์มสำหรับรองรับกระเป๋าเงินดิจิทัลโดย KBTG เพื่อส่งเสริมให้เกิดสังคมที่ไม่ต้องใช้เงินสดในการใช้จ่าย KPay เป็นโปรเจคที่กำลังมีการพัฒนาใน KBTG เพื่อที่จะนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปยังสังคมที่ลดหรือยกเลิกการใช้เงินสดในการใช้จ่าย
Application name
K-Mobile Banking PLUS
K-Mobile Banking Plus พัฒนาและสนับสนุนโดย KBTG มีพัฒนาการที่จะเพิ่มบริการใหม่ๆ เพื่อมุ่งสู่แพลตฟอร์มดิจิตัลแบงค์กิ้งอย่างเต็มรูปแบบ และเพื่อคงความเป็นผู้นำในธุรกิจภายใต้สโลแกน “ดิจิตัลไลฟ์สไตล์แบงค์กิ้ง”