เทคโนโลยีและบริการ
หน้าแรก    /    เทคโนโลยีและบริการ    /    Open API    /    Financial Product via API
Technology & Services
OPEN API
ร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทย เพื่อสร้างโปรดักส์ทางการเงินใหม่ผ่านทาง API ของธนาคาร
เพื่อที่จะสร้างสรรค์การคิดค้นโปรดักส์ทางการเงินใหม่ๆ ธนาคารกสิกรไทยเห็นถึงความจำเป็นในการที่จะต้องสร้างความร่วมมือกับบริษัทภายนอก ที่มีความสามารถและมีแนวคิดใหม่ๆในการสร้างโปรดักส์ทางการเงิน KBTG ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธนาคารกสิกรไทย ได้เริ่มดำเนินการในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับรองรับการเชื่อมต่อกับบริษัทพาร์ทเนอร์อย่างปลอดภัย โดยให้พาร์ทเนอร์สามารถเข้าถึงข้อมูลและ ฟังก์ชันที่ทางธนาคารมีอยู่ เพื่อสร้างโปรดักส์และบริการใหม่สำหรับลูกค้าธนาคาร

โครงสร้าง Open API เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มีการสร้างขึ้นเพื่อควบคุมดูแลการเชื่อมต่อระหว่างธนาคารกับบริษัทพาร์ทเนอร์ ซึ่งทำให้ธนาคารสามารถควบคุมการเข้าถึงระบบและข้อมูลของธนาคาร เช่น การควบคุมว่าพาร์ทเนอร์ใดสามารถเข้าถึงข้อมูลหรือบริการใดได้บ้าง การควบคุมช่วงเวลาการเข้าถึงข้อมูล หรือระยะเวลาที่พาร์ทเนอร์สามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้ หลังจากที่ลูกค้าได้แสดงความยินยอมแล้ว

ถึงแม้ว่าการสร้างโปรดักส์ใหม่จะเป็นจุดมุ่งหมายของธนาคารในการร่วมมือกับบริษัทพาร์ทเนอร์ ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้ายังคงมีความสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง โดยโครงการ open API ได้ประยุกต์ใช้และต่อยอดวิธีในการทำการยืนยันตัวตนของลูกค้าที่มีการออกแบบเป็น international standard มาใช้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทพาร์ทเนอร์จะได้รับข้อมูลของลูกค้าหลังจากที่มีการยินยอมจากลูกค้า เท่านั้น ธนาคารกสิกรไทยพร้อมที่จะร่วมมือกับพาร์ทเนอร์เพื่อที่จะสร้างโปรดักส์ทางการเงินใหม่ๆ สำหรับลูกค้าของธนาคารและบริษัทพาร์ทเนอร์ของธนาคาร