เทคโนโลยีและบริการ
หน้าแรก    /    เทคโนโลยีและบริการ    /    Open API    /    API: A Collaboraton Of Value Across Applications
Technology & Services
OPEN API
API: A Collaboraton Of Value Across Applications

API หรือ Application Programming Interface เป็นช่องทางสำหรับการเชื่อมต่อเพื่อ แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างซอฟต์แวร์ หรือเพื่อใช้งานฟังก์ชันของซอฟต์แวร์ ทำให้บริษัทพาร์ทเนอร์ ฟินเทค หรือใครก็ตามที่ธนาคารเปิด API ให้ สามารถเข้าถึงข้อมูลและฟังก์ชันของธนาคาร หรือลูกค้าธนาคาร ทั้งนี้ เฉพาะรายที่อนุญาตให้ดูข้อมูลได้เท่านั้น ตัวอย่างเช่น ลูกค้าของธนาคารต้องการใช้บริการของฟินเทคในการ Reconcile หรือกระทบยอดเพื่อตรวจรายการ Statement ให้ตรงกัน และเก็บเป็น Record ในกรณีนี้ ธนาคารจะเปิด API ให้กับแอปพลิเคชันของฟินเทคเพื่อเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าเฉพาะท่านที่ให้ความยินยอม เพื่อใช้บริการดังกล่าวของฟินเทค

อีกหนึ่งตัวอย่างของการเปิด API เพื่อเข้าสู่ Platform ของ Cashless Society

กรณีที่ลูกค้า SME ใช้โปรแกรมร้านอาหารอื่นๆ อยู่แล้ว และมีความประสงค์ที่จะใช้บริการชำระเงินของ K+ Platform ของธนาคาร ทางร้านอาหารสามารถเชื่อมต่อกับ API ของธนาคาร เพื่อให้สามารถรับเงินจาก Wallet ของลูกค้าร้านอาหารได้โดยตรง ไม่ว่าจะเป็น K+ Wallet หรือ Wallet อื่นๆ อย่าง Alipay หรือ WeChat pay โดยลูกค้าสามารถชำระเงินได้ทันที หลังจากที่ร้านอาหารได้มีการเชื่อมต่อ API กับทางธนาคารไว้แล้ว

จากบางส่วนของ “Future Technology Make Simple Lecture to journalists” 

โดย คุณสมคิด  จิรานันตรัตน์ รองประธาน KASIKORN Business-Technology Group 

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่  https://www.youtube.com/watch?v=4Pu2J9eRCcg