เทคโนโลยีและบริการ
หน้าแรก    /    เทคโนโลยีและบริการ    /    Open API    /    เปิดโลกสู่ API ที่จะเกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้งานอย่างไม่เคยมีมาก่อน (ตอน 1)
Technology & Services
OPEN API
เปิดโลกสู่ API ที่จะเกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้งานอย่างไม่เคยมีมาก่อน (ตอน 1)
โดยทัดพงศ์ พงศ์ถาวรกมล, Senior Visionary Architect – KBTG

API (Application Programming Interface) คือ วิธีการติดต่อสื่อสารระหว่างแอปพลิเคชันไม่ว่าแอปพลิเคชันนั้นจะรันอยู่บนอุปกรณ์ใด เช่นคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือเฟิร์มแวร์ในอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ โดยที่แอปพลิเคชันฝั่งหนึ่งเป็นผู้ขอใช้บริการหรือขอข้อมูลจากแอปพลิเคชันอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นผู้ให้บริการ การติดต่อสื่อสารระหว่างแอปพลิเคชันดังกล่าวเป็นไปโดยอัตโนมัติตามที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งเรื่อง API นี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เลย มันมีมานานตั้งแต่มีการเขียนโปรแกรมแล้ว แต่เป็นในรูปแบบของ closed API หรือ private API ซึ่งเป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ ในองค์กรเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความซ้ำซ้อนของการพัฒนาโปรแกรม การแชร์โปรแกรมที่ทำงานอย่างเดียวกันของแอปพลิเคชันต่างๆ และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการระบบ ต่อมาได้มีการนำไปใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างแอปพลิเคชันข้ามองค์กรเกิดเป็น open API หรือ public API โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการงานในลักษณะ outsourcing การเชื่อมโยงการทำงานระหว่างองค์กร และช่วยลดต้นทุนจากการแชร์โปรแกรมร่วมกัน ยกตัวอย่าง เช่น แอปพลิเคชันสำหรับการวิ่งออกกำลังกายต้องการที่จะรู้ตำแหน่ง หรือติดตามเส้นทางการวิ่งของผู้ใช้งาน แทนที่ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการวิ่งจะต้องพัฒนาแอปพลิเคชันแผนที่เอง ก็หันมาใช้บริการแผนที่จากผู้ให้บริการ Mapping  API เช่น Google Maps หรือ Microsoft Bing Maps ซึ่งสะดวกรวดเร็ว ทำให้ผู้เขียนแอปพลิเคชันสำหรับการวิ่ง มุ่งไปที่การพัฒนาฟังก์ชันหลัก เช่น การนับจำนวนก้าววิ่ง หรือประมาณการเผาผลาญแคลอรี่ เป็นต้น

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีผู้ให้บริการและใช้บริการ open API เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จากข้อมูลใน ProgrammableWeb.com ปัจจุบันมีจำนวน open API มากกว่า 17,000 รายการครอบคลุมไปทุกด้าน เช่น search, social, finance และ content เป็นต้น ในบทความนี้เราจะกล่าวถึง open API ด้าน E-commerce ซึ่งมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย

e-Commerce
การช้อปปิ้งออนไลน์เป็นกิจกรรมที่นิยมในโลกอินเทอร์เน็ต ในกรณีที่เราต้องการแนะนำผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายใน Amazon.com เราสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันเชื่อมต่อกับ Amazon Product Advertising API ซึ่งจะได้ข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ข้อคิดเห็นหรือรีวิวจากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และข้อมูลเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่น เป็นต้น รวมไปจนถึงปิดการขายสินค้านั้นได้อีกด้วย

อีกตัวอย่างหนึ่งคือ Buy APIและ Sell API จาก ebay.com ซึ่งให้บริการครบวงจรธุรกิจ e-Commerce ในกรณีที่เราเป็นผู้ซื้อสินค้า (หรือตัวแทนซื้อผ่านแอปพลิเคชัน) เราสามารถใช้ ebay Buy APIเพื่อขอข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ข้อแนะนำผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการสั่งซื้อและติดตามสถานะการจัดส่งสินค้านั้น ในกรณีที่เราเป็นผู้ขายสินค้า (หรือตัวแทนขายผ่านแอปพลิเคชัน) เราสามารถใช้ ebay Sell API เพื่อสร้างแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ จัดการสินค้าคงคลัง การโฆษณาผลิตภัณฑ์  การจัดการใบสั่งซื้อ รวมไปถึงการบริหารความสัมพันธ์หลังการขายกับลูกค้า

นอกเหนือไปจาก e-Commerce website อย่าง Amazon และ ebayแล้ว ผู้ให้บริการ e-Commerce รายอื่นๆก็มีการให้บริการ open API ที่คล้ายกันเช่น Esty.com ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ e-Marketplace สินค้าแฮนด์เมด ก็มีบริการ API ครบวงจรทั้งฝั่งขายและฝั่งซื้อ เช่น Shop, Listing, Payment, Cart และ Feedback เป็นต้น หรือ iTunes ของ Apple.com ซึ่งจำหน่ายโมบายแอปพลิเคชันและเพลง ก็มีบริการ Search API ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ่านการค้นหาจาก ชื่อเพลง ผู้ประพันธ์ ศิลปิน หรือแหล่งกำเนิด เป็นต้น

นอกเหนือจากการให้บริการ open API กับผู้ใช้บริการโดยตรงของบรรดาธุรกิจ e-Commerce แล้ว ยังมีบริการเชื่อมโยง API กับแอปพลิเคชันอื่นๆ อีกด้วย เพื่อช่วยสร้างคุณค่าและความหลากหลาย ยกตัวอย่าง เช่น แอปพลิเคชัน Social Network ที่สามารถเข้าถึงโปรไฟล์และความชื่นชอบของผู้ใช้ แล้วใช้ e-Commerce Search API เพื่อแนะนำ หรือเสนอผลิตภัณฑ์ที่โดนใจผู้ใช้รายนั้นๆ หรือแอปพลิเคชันการจัดการธุรกิจขนาดเล็กสามารถที่ใช้ e-Commerce Sell APIเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ใน e-marketplaceต่างๆ โดยที่เจ้าของธุรกิจไม่ต้องเสียเวลามาโพสต์นำเสนอผลิตภัณฑ์ใน e-marketplace แต่ละแห่งด้วยตัวเอง ซึ่งจะช่วยลดข้อจำกัดในการทำธุรกิจ

ในบทความฉบับหน้า เราจะมาศึกษา open API ด้านอื่นๆกันบ้าง โปรดติดตาม

ติดตามสาระดีๆจาก KBTG ได้จากช่องทางต่างๆ
www.kbtg.tech, Facebook "KBTG Live", KBTG Channel บน Youtube

References
[1] https://www.programmableweb.com/apis/directory
[2] https://affiliate-program.amazon.com/gp/advertising/api/detail/main.html
[3] https://go.developer.ebay.com/2016-fall-update
[4] https://www.etsy.com/developers/documentation/getting_started/api_basics
[5] https://affiliate.itunes.apple.com/resources/documentation/itunes-store-web-service-search-api/