เทคโนโลยีและบริการ
หน้าแรก    /    เทคโนโลยีและบริการ    /    World class design    /    เทคโนโลยีที่มีจุดมุ่งหมาย ด้วย UX/UI Design โดย อภิรัตน์ หวานชะเอม, Senior Visionary Architect
Technology & Services
WORLD CLASS DESIGN
เทคโนโลยีที่มีจุดมุ่งหมาย ด้วย UX/UI Design
โดย อภิรัตน์ หวานชะเอม, Senior Visionary Architect

หากคุณถามผมตอนผมเป็นวัยรุ่นว่าทำไมผมถึงเขียนโปรแกรม ผมคงตอบว่า “เพราะมันเจ๋ง” หากคุณถามผมว่าทำไมผมถึงเขียนโปรแกรมตอนผมเริ่มทำงานพัฒนาซอฟท์แวร์ ผมคงตอบว่า “เพราะผมอยากเป็นนักพัฒนาซอฟท์แวร์ที่เก่งที่สุด” แต่เมื่อผมเติบโตขึ้นในฐานะโปรแกรมเมอร์ ผมเริ่มรู้สึกว่าการสร้างเทคโนโลยีเพียงเพื่อทำให้เทคโนโลยีมีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นสิ่งที่ไร้ทิศทางและไร้ซึ่งความหมาย ในที่สุดผมก็ตระหนักว่า เทคโนโลยีที่ดีต้องเป็นเทคโนโลยีที่มีจุดมุ่งหมาย

ในความคิดของผม เทคโนโลยีที่มีจุดมุ่งหมายต้องตอบสนองความจำเป็นและความต้องการของผู้คน ดังนั้น กุญแจสู่การสร้างเทคโนโลยีที่มีจุดมุ่งหมายคือ หลักการ UX/UI Design (User Experience and User Interface Design) หลักการ UX/UI Design เอาผู้ใช้และประสบการณ์การใช้งานของเขา เป็นศูนย์กลางของกระบวนการออกแบบทั้งหมด แนวทางนี้จะทำให้เกิด product ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างแท้จริง  โครงการที่ผมได้เอาหลักการ UX/UI Design มาใช้และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี คือ โครงการ Beacon Interface

ผมและทีมงานเริ่มต้นโดยการรวบรวมผู้บกพร่องทางการเห็น เพื่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตัวอย่าง เราสัมภาษณ์แต่ละคนเพื่อหา pain point ต่างๆของแต่ละคนที่มีต่อ mobile applications ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการ “เอาใจเขามาใส่ใจเรา” ขั้นตอนนี้เรียกว่าขั้นตอน Empathise  (ภาพ 1,2,3,4)

หลังจากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายตัวอย่าง เรารวบรวม pain points และข้อสังเกตต่างๆเพื่อหาปัญหาที่แท้จริง ที่กลุ่มผู้บกพร่องทางการเห็นมีกับ mobile applications ขั้นตอนนี้เรียกว่าขั้นตอน Define (ภาพ 5,6)

ต่อมาคือขั้นตอน Ideate เราได้ปรึกษาหารือเพื่อหาทางแก้ปัญหาที่เราตั้งไว้ใน Define Stage พวกเรานึกแนวทางการแก้ปัญหาได้มากมาย ซึ่งทางแก้เหล่านี้ถูกคัดกรองจนเหลือแต่ วิธีการแก้ไขที่สามารถทำให้เป็นจริงได้และผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่ายที่สุด (ภาพ 7,8,9,10)

หนึ่งเดือนหลังจากขั้นตอน Ideate เราได้สร้าง prototype แรกของ Beacon Interface  เราได้เรียกกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างอีกกลุ่มนึงมาเพื่อทดสอบ prototype ของเรา ขั้นตอนนี้เรียกว่าขั้นตอน Prototype และขั้นตอน Test (ภาพ 11,12,13,14)

กระบวนการ UX/UI Design อาจฟังดูเรียบง่ายเมื่อผมบรรยายออกมา แต่ในความเป็นจริงแล้ว กระบวนการ UX/UI Design ไม่ได้ทำเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน แต่เป็นกระบวนการที่ซับซ้อน และอาจจะต้องทำวนซ้ำกันไปเรื่อยๆ ๆ หรือข้ามลำดับกันไปมาได้ ดังแสดงให้เห็นในภาพต่อไปนี้ (ภาพ 15)

เช่น บ่อยครั้งที่ผมและทีมได้รับคำติชมใหม่ๆ ทำให้เราต้องกลับไปขั้นตอนเดิมๆหรือวกวนอยู่กับขั้นตอนซ้ำๆ เพื่อทำให้ดีไซน์ของเราตอบสนองความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น

หลังจากเราได้ตกลงดีไซน์สุดท้ายแล้ว เรานำมาพัฒนาขึ้นเป็นซอฟท์แวร์ และเริ่มทดสอบ Beacon Interface กับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย และ กับบุคคลทั่วไป

เสียงตอบรับที่มีต่อ Beacon Interface จากเหล่า Fintech Developers นั้นเป็นไปในทางที่ดี และที่เราภาคภูมิใจคือ การได้รับรางวัล Global Fintech Hackcelerator Award ที่ Singapore Fintech Festival
(ภาพ 16,17)

สำหรับผม การได้รับรางวัล Global Fintech Hackcelerator Award นั้น ถือว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของทีมก็จริง แต่รางวัลที่แท้จริงของ Beacon Interface ไม่ใช่รางวัลจากการแข่งขันใดๆ มันคือการที่ผมได้รู้ว่าโปรแกรมของผมได้ทำให้ชีวิตผู้คนดีขึ้น คือการที่ผมได้รู้ว่าผมได้สร้างเทคโนโลยีที่มีจุดมุ่งหมาย  ซึ่งมันมีค่ากว่ารางวัลใดๆ  (ภาพ 18,19,20)

การได้ทำโครงการ Beacon Interface นั้นถือเป็นประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลงผมอย่างมากมาย ภาพความสุขบนใบหน้าของผู้บกพร่องทางการเห็นเมื่อเขาใช้ Beacon Interface เป็นเครื่องเตือนความจำผมเสมอว่าผมเขียนโปรแกรมเพื่ออะไร

ท้ายที่สุดนี้ผมอยากให้นักพัฒนาซอฟท์แวร์และนักพัฒนาเทคโนโลยีทุกท่านถามตัวเองว่า เทคโนโลยีที่เรากำลังสร้างอยู่มีจุดมุ่งหมายหรือไม่

ติดตามสาระดีๆจาก KBTG ได้จากช่องทางต่างๆ
www.kbtg.tech, Facebook KBTG Live, KBTG Channel บนYoutube