เทคโนโลยีและบริการ
หน้าแรก    /    เทคโนโลยีและบริการ    /    World class design    /    World-class UX/UI Design
Technology & Services
WORLD CLASS DESIGN
World-class UX/UI Design
การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้งานที่เรียกว่ายูสเซอร์เอ็กซ์พีเรียน (UX) และยูสเซอร์อินเทอร์เฟส (UI) เป็นส่วนที่มีความสำคัญประการหนึ่งในการออกแบบและพัฒนาซอฟท์แวร์ ยิ่งในโลกเทคโนโลยีปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีรูปแบบของหน่วยรับข้อมูลและแสดงผลข้อมูลที่หลากหลาย (เช่น wearable device, smart phone และ tablet ขนาดต่างๆ เป็นต้น) ดังนั้นการออกแบบระบบงานให้สามารถใช้งานได้ข้ามแพลตฟอร์มและใช้งานได้สะดวกและมีรูปแบบการใช้งานที่สอดคล้องกันเพื่อสร้างประสบการณ์ในการใช้งานที่ประทับใจให้กับลูกค้าจึงเรื่องสำคัญมากในธุรกิจยุคดิจิทัล

KBTG เราเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่เน้นตอบสนองเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า เรานำเทคนิคการออกแบบ UX/UI ระดับสากลและแนวปฏิบัติที่ดีมาใช้กับการออกแบบและพัฒนาระบบงานเพื่อให้ลูกค้าได้ประทับใจในผลิตภัณฑ์และบริการ ที่ KBTG การออกแบบยูสเซอร์เอ็กซ์พีเรียน (UX) ของเราเป็นมากกว่าการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ (Human Computer Interaction) การออบแบบ UX/UI ของเราครอบคลุมทุกมุมมองของผู้ใช้งาน และการสร้างประสบการณ์การใช้งานผ่านฮาร์ดแวร์แพลตฟอร์มและซอฟท์แวร์แพลตฟอร์มต่างๆ เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โทรศัพท์มือถือ wearable device ต่างๆ รวมไปถึงอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (IoT: Internet of Thing) การออกแบบจะคำนึงถึง ความมีระดับ ความสะดวกในการใช้งาน ความลื่นไหล ความต่อเนื่อง และการตอบสนองต่อการป้อนข้อมูล เป็นต้น

เราเชื่อว่าลำพังแต่ตัวผลิตภัณฑ์ที่มีฟีเจอร์ที่ดีนั้นไม่เพียงพอในยุคดิจิทัลแต่จะต้องมีการออกแบบที่ดูดีมีระดับและมีความสวยงามเพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ประทับใจถึงจะได้รับการเชื่อใจและไว้ใจจากลูกค้า